Osteoartrit, halk arasındaki ismiyle kireçlenme, 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığı olup en sık tutulan eklemler diz, omurga, kalça ve el eklemleridir.
Osteoartritte eklemi koruyan kıkırdak dokusunda yaş, kilo, kas zayıflığı, kronik yüklenme, ortopedik problemler gibi nedenlerle yıpranma oluşur. Bunun sonucu olarak eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda, eklemi saran bağ dokusunda ve menisküslerde değişiklikler meydana gelir. Kemikteki büyümeler ve eklem kenarındaki çıkıntılar eklemlerin normal yapısını bozarak hareketlerde kısıtlanmaya ve ağrıya neden olur. Eklemdeki yıpranma 4.evreye ulaşmış, hasta çok ağrılı ve hareketleri kısıtlı ise cerrahi yöntemler gerekir. Bu evreye gelmeden önce dokunun tamirini sağlayan ve operasyon ihtiyacını önleyen bir takım onarıcı, yenileyici (rejeneratif) tedavi yöntemleri mevcuttur.

Rejeneratif-Yenileyici Tedaviler Nelerdir?

1.PRP:

Kişinin damarından alınan az miktarda kanın plazmasının özel bir işlem ile ayrıştırılarak hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemidir. Elde edilen plazma, “platelet” denilen hücrelerden oldukça zengindir. Vücuttaki temel görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamak olan plateletler, içerdikleri büyüme faktörleri sayesinde hasarlı dokunun tamirini sağlarlar.

2.Proloterapi:

Zayıflamış, yıpranmış, gücünü kaybetmiş olan tendon, bağ ve eklemlere proliferatif (hücre ve doku yenileyici) solüsyonların enjekte edilmesidir. Bu amaçla daha çok dekstroz adı verilen, doğal şekerden elde edilmiş bir madde kullanılır..

3.ProloPRP:

Proloterapi ve PRP’nin birlikte uygulandığı bir yöntemdir.

4.Lokal Ozon:

Belirli miktarda ozon gazının yıpranmış dokulara enjekte edilmesi yöntemidir.

5.Otolog serum:

Kişinin damarından alınan az miktarda kan, özel bir işlem ile ayrıştırılarak interlökin ve büyüme faktörü denilen hücrelerden zengin serum elde edilir. Bu serum, hasarlı dokuya enjekte edilir.

6.Kök hücre:

Yağ dokusu veya kemik iliğinden özel yöntemlerle toplanıp çoğaltılan kök hücrelerin hasarlı dokuya enjekte edilmesi yöntemidir.

Rejeneratif-Yenileyici Tedaviler Hangi Sıklıkta Uygulanır?

PRP, Proloterapi, ProloPRP, Lokal ozon ve Otolog serum tedavileri genellikle 2-4 seans, Kök hücre tedavisi genellikle 1 seans uygulanır.

Ancak hasta, eklem koruma yöntemlerini uygulamaz ve egzersizlerini düzenli olarak yapmazsa tedavilerin etkinliği azalacak ve ek seanslar gerekebilecektir.