Diz osteoartriti (diz kireçlenmesi), engellilik nedenleri arasında dünya çapında ilk sıralardadır. Son yıllarda diz osteoartriti tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, son evre hastalık için günümüze kadar tek seçenek eklem replasman cerrahisi idi. Ancak poliakrilamid hidrojel, günümüzde  son evre hastalık tedavisinde ve hastalığın son evreye ilerlemesini önlemede önemli bir seçenek olmuştur. Enjekte edilebilir bir implant olan ürünün yaklaşık 20 yıllık çalışmalar neticesinde, biyolojik olarak parçalanmadığı, farklı bir bölgeye göç etmediği ve alerjik reaksiyon yaratmadığı kanıtlanmıştır. Poliakrilamid hidrojel, eklem sertliğini ve şişliğini azaltarak ve uzun etkili ağrı kesici etki sağlayarak diz osteoartriti olan hastaların yaşam kalitesini artırır.

Kimlere uygulanır?

*Evre 3 diz osteoartriti olan, detaylı değerlendirme neticesinde tedaviden fayda göreceği düşünülen kişilere,

*Operasyon açısından riskli olan, operasyon yaşı geciktirilmek istenen veya kendisi operasyon istemeyen evre 4 diz osteoartritli hastalara

Hangi durumlarda uygulanmaz?

*Enjeksiyon bölgesinde veya yakınında aktif bir deri hastalığı veya enfeksiyon varsa,

*Eklemde enfeksiyon veya enflamasyon varlığında,

*Hasta daha önce farklı bir emilemeyen enjekte edilebilir veya cerrahi implant ile tedavi görmüşse,

*Hasta 6 ay içerisinde diz artroskopi operasyonu geçirmişse,

*Diz eklemine 6 ay- 1 yıl içerisinde hyaluronik asit enjeksiyonu uygulanmışsa,

*Hemofili (kanama bozukluğu) hastalarında veya kontrolsüz anti-koagülan tedavi gören hastalarda,

*Gebelik ve emzirme sürecinde uygulanmaz.

*Multipl Skleroz gibi otoimmün hastalıklarda sakıncalı olabilir.

*Romatoid artrit, psöryatik artrit gibi romatizmal hastalıklarda şu an için etkisi kanıtlanmamıştır.

Kaç kez ve nasıl uygulanır?

Poliakrilamid hidrojel, klinik şartlarında, Ultrason cihazı eşliğinde, eklem içerisine enjekte edilir. Ürün 1 kez uygulanır. Steril şartlarda uygulanan işlem, yaklaşık 20 dakika sürer. İşlemden sonra 15-20 dakika istirahat eden hasta, sonrasında evine gönderilir. İşlem sonrası dizde 3-4 gün, nadiren daha uzun süren gerginlik hissi olabilir. Bu nedenle birkaç gün uzun yürüyüşler ve ayakta kalma önerilmez. İşlemden önceki gün, işlem günü ve işlemden sonraki gün doktorunuz koruyucu antibiyotik tedavisi önerebilir.

Etki ne zaman ortaya çıkar?

Pek çok hastada işlem sonrası ilk haftada ağrıda azalma bildirilmekle beraber maksimum etkiye 4-12 hafta içinde ulaşılır.

Yan etkileri nelerdir?

Ürün genel olarak iyi tolere edilir. En sık görülen yan etki, işlem sonrası birkaç gün süren gerginlik hissi ve enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bu durum çok nadiren 2-3 hafta sürebilir. Şu ana kadar ciddi allerjik reaksiyon, kanama, enfeksiyon gibi yan etkiler bildirilmemiştir.

Uygulama sonrası operasyon yapılabilir mi?

Poliakrilamid hidrojel, diz osteoeartriti hastaları için diz ameliyatını önleyebilecek veya erteleyebilecek etkili, güvenli, uzun süre etkili ve minimal invaziv bir tedavi sağlamaktadır. Gerektiğinde operasyon yapılmasını engellemez.