Kök hücreler, vücudun ihtiyacı doğrultusunda farklılaşarak diğer hücrelerin
gelişimi, yenilenmesi ve çoğalmasını sağlayan hücrelerdir. Yaşın ilerlemesi
ile birlikte, tüm dokularda onarım azalır. Diğer taraftan, vücudumuzdaki
kıkırdak, menisküs, disk gibi yapıların damarsal yetersizliğinden dolayı, bu
bölgelerdeki hasarların kendi kendine tamiri güçtür. Bu yapıların
onarılmasında kök hücre tedavisi, etkili bir yöntemdir.
Kök Hücreler Nasıl Elde Edilir?
Kök hücreler, kişinin yağ dokusundan, kemik iliğinden veya periferik
kanından elde edilir. Kemik iliği veya yağ dokusundan hücre alınma işlemi,
hastanın ağrı duymaması için hafif sedasyon ve lokal anestezi altında
yapılır. Alınan kök hücreler, steril koşullarda filtreleme ve ayrıştırma işlemine
tabi tutulduktan sonra uygulanmaya hazır hale gelir.

Hangi Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi Uygulanabilir?

*Diz, kalça, omuz, el ve ayak bileği eklem kireçlenmelerinde,
*Kalça, omuz, diz, ayak bileğindeki avasküler nekrozlarda,
*Omurganın dejeneratif disk hastalığında,
*Menisküs yırtıklarında,
*Kaynamayan kırıklarda,
*Kas ve tendon yırtıklarında

Kök Hücre Tedavisinin Başarısını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kök hücre uygulamaları, her hasta için detaylı değerlendirme gerektiren bir
süreçtir. Sonuçlar, hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Tedavinin
başarısını arttıran ana etken, doğru hasta seçimi ve kök hücrelerin uygun
teknik ile elde edilmesidir. Bununla birlikte hastaların kilo vermesi, düzenli egzersiz yapması gibi yaşam tarzı değişiklikleri kök hücre tedavisinin uzun
dönem etkisini arttırmaktadır.

Kök Hücre Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanmaz?
*Beden kitle indeksi 30’un üzerinde olan obez hastalar
*Kireçlenme ileri düzeye ulaşmış ve kıkırdak dokusu tamamen hasarlanmış kişiler
*Bağışıklık sistemi farklı nedenlerle zayıflamış olanlar