Doç. Dr. Gülis Kavadar

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı /Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, MD, Assoc.Prof.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) uzmanı Doç. Dr. Gülis Kavadar, tıp fakültesi eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde, FTR uzmanlık eğitimini İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2018 yılında doçentlik ünvanı almıştır. Halen İstanbul Bahçeşehir’de bulunan kliniğinde, ağrısız, engelsiz, sağlıklı ve estetik yaşam ilkesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında çok sayıda çalışma ve yayınları mevcut olup Atlas Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Mesleki ilgi ve tecrübe alanları;

 • Kas-iskelet sistemi ağrılı durumlarının tanı ve tedavisi,
 • Romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi,
 • Ultrason eşliğinde enjeksiyon tedavileri (Nöral terapi, Proloterapi, Mezoterapi, PRP, Kök hücre, Otolog sitokin, Hyaluronik asit, Botoks…)
 • Skolyoz ve diğer duruş bozuklukları tedavisi,
 • Ortopedik ve sportif rehabilitasyon,
 • Nörolojik rehabilitasyon,
 • Kişiye özel egzersiz ve klinik pilates uygulamaları,
 • Manuel terapi-karyopraktik uygulamalar,
 • Fonksiyonel beslenme, sağlıklı zayıflama ve bölgesel incelme tedavileri,
 • Ozon terapi,
 • Antioksidan serum tedavileri

 

SERTİFİKALAR

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Türkiye Board Sertifikası
 • Physical Medicine and Rehabilitation European Board Certification
 • Harvard Üniversitesi Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Metabolik Sendrom Programı
 • Harvard Üniveristesi Personal Training (Kişiye Özel Egzersiz ve Beslenme Programlama)
 • Fonksiyonel Tıp
 • Nöral Terapi
 • Ozon Terapi
 • Mezoterapi
 • Proloterapi
 • Botoks Tedavisi
 • Kinesiotaping-Bantlama
 • Lenfödem Rehabilitasyonu
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
 • YNSA (Yamamato Kafa Akupunkturu)
 • Kas-İskelet Sistemi Ultrason ile Değerlendirme
 • Kuru İğneleme ve Lokal Enjeksiyon Uygulamaları
 • Ultrason Eşliğinde Lomber ve Sakral Bölge Enjeksiyonları
 • Pelvik Taban Sorunlarında Yoga ve Diğer Egzersiz Uygulamaları

 

PROFESSIONAL SUMMARY

Physical medicine and rehabilitation (PMR) specialist Assoc. Prof. Dr. Gülis Kavadar completed her medical education at Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, and completed her PMR specialty education at Istanbul Training and Research Hospital. She received the title of associate professor in 2018. She still continues to work in her clinic in Bahcesehir, Istanbul, with the principle of pain-free, healthy and aesthetic life. She also continues her educational activities at Atlas University, Istanbul.

Professional interests and areas of experience;

 • Diagnosis and treatment of painful musculoskeletal conditions,
 • Diagnosis and treatment of rheumatological diseases,
 • Ultrasound guided injection treatments (Neural therapy, Prolotherapy, Mesotherapy, PRP, Stem cell, Autologous cytokine, Hyaluronic acid, Botox…)
 • Treatment of scoliosis and other posture disorders,
 • Orthopedic and sportive rehabilitation,
 • Neurological rehabilitation,
 • Personalized exercise and clinical pilates practices,
 • Manual therapy-caryopractic applications,
 • Functional nutrition, healthy weight loss and regional thinning treatments,
 • Ozone therapy,
 • Antioxidant serum treatments

 

CERTIFICATES

 • European Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Turkey Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Harvard University Nutrition, Healthy Living and Metabolic Syndrome Certification
 • Harvard University Personalized Exercise and Nutrition Programming Certification
 • Functional Medicine Certification
 • Neural Therapy
 • Ozone Therapy
 • Mesotherapy
 • Prolotherapy
 • Botox Treatments
 • Kinesiotaping-Taping
 • Lymphedema Rehabilitation
 • Cardiopulmonary Rehabilitation
 • YNSA (Yamato Head Acupuncture)
 • Evaluation of the Musculoskeletal System with Ultrasound
 • Dry Needling and Local Injection Applications with Ultrasound
 • Lumbar and Sacral Injections with Ultrasound
 • Yoga and Other Exercise Practices for Pelvic Floor Problems
gulis-kavadar

Blog

Hasta Yorumları

× Randevu Hattı