Prof. Dr. Gülis Kavadar

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı /Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, MD, Prof.Dr.

Tıp fakültesi eğitimimi 1997-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) ihtisasıma başladım. 2008 yılında uzmanlık, 2018 yılında doçentlik, 2023 yılında profesörlük ünvanı aldım. Bu süreçte devlet ve özel sektörde akut ve kronik ağrı, romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyon alanlarında pek çok hasta takip edip çok sayıda akademik yayın üretme ve öğrenci yetiştirme imkanı buldum. Halen, hastalarımla daha detaylı ilgilenebilmek için 2020 yılında açtığım, İstanbul Bahçeşehir’de bulunan Eklem Omurga ve Ağrı Kliniği’mde özellikle kas, eklem ve omurga hastalıkları, kişiye özel egzersiz ve enjeksiyon tedavileri, elektroterapi, ortopedik, sportif, romatolojik ve nörolojik rehabilitasyon yanında bütüncül tıp uygulamaları ile ilgileniyorum. Aynı zamanda İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik faaliyetlerime ve İstinye Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Doku Mühendisliği alanında doktora programına devam ediyorum.

 

Mesleki ilgi ve tecrübe alanlarım;

 • Kas-iskelet sistemi ağrılı durumlarının tanı ve tedavisi,
 • Romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi,
 • Ultrason eşliğinde enjeksiyon tedavileri (Nöral terapi, Proloterapi, Mezoterapi, PRP, Kök hücre, Otolog sitokin, Hyaluronik asit, Botoks, Sıvı Diz Protezi, Eksozom…)
 • Skolyoz ve diğer duruş bozuklukları tedavisi,
 • Ortopedik ve sportif rehabilitasyon,
 • Nörolojik rehabilitasyon,
 • Kişiye özel egzersiz ve klinik pilates uygulamaları,
 • Manuel terapi-karyopraktik uygulamalar,
 • Elektroterapi (Lazer, Ultrason, TENS, EMS vb uygulamalar),
 • Fonksiyonel beslenme, sağlıklı zayıflama ve bölgesel incelme tedavileri,
 • Ozon terapi,
 • Antioksidan serum tedavileri

 

SERTİFİKALARIM

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Avrupa Board Sertifikası
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Türkiye Board Sertifikası
 • Harvard Üniversitesi Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Metabolik Sendrom Programı
 • Harvard Üniversitesi Personal Training (Kişiye Özel Egzersiz ve Beslenme Programlama)
 • Fonksiyonel Tıp
 • Nöral Terapi
 • Ozon Terapi
 • Mezoterapi
 • Proloterapi
 • Botoks Tedavisi
 • Kök Hücre Uygulamaları
 • Kinesiotaping-Bantlama
 • Lenfödem Rehabilitasyonu
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
 • YNSA (Yamamato Kafa Akupunkturu)
 • Kas-İskelet Sistemi Ultrason ile Değerlendirme
 • Kuru İğneleme ve Lokal Enjeksiyon Uygulamaları
 • Ultrason Eşliğinde Lomber ve Sakral Bölge Enjeksiyonları
 • Pelvik Taban Sorunlarında Yoga ve Diğer Egzersiz Uygulamaları

 

PROFESSIONAL SUMMARY

Prof. Dr. Gulis Kavadar has graduated from Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine in 2003 and completed Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) Specialty education at Istanbul Training and Research Hospital at 2008. She received the title of associate professor in 2018 and the title of professor in 2023. She especially deals with muscle, joint and spine diseases, personalized exercise and injection treatments, orthopedic, sportive, rheumatologic and neurological rehabilitation and functional medicine practices in her Joint Spine and Pain Clinic in Istanbul, Bahcesehir. Having European and Turkish FTR Board certificates, Prof. Dr. Gulis Kavadar still continues her academic activities at Istanbul Atlas University Faculty of Medicine in English, and her PhD program in Stem Cell and Tissue Engineering at Istinye University.

 

Professional interests and areas of experience;

 • Diagnosis and treatment of painful musculoskeletal conditions,
 • Diagnosis and treatment of rheumatological diseases,
 • Ultrasound guided injection treatments (Neural therapy, Prolotherapy, Mesotherapy, PRP, Stem cell, Autologous cytokine, Hyaluronic acid, Botox, Polyacrilamide hydrogel, Exosomes…)
 • Treatment of scoliosis and other posture disorders,
 • Orthopedic and sportive rehabilitation,
 • Neurological rehabilitation,
 • Personalized exercise and clinical pilates practices,
 • Manual therapy-caryopractic applications,
 • Electrotherapy (Laser, Ultrasound, TENS, EMS,…),
 • Functional nutrition, healthy weight loss and regional thinning treatments,
 • Ozone therapy,
 • Antioxidant serum treatments

 

CERTIFICATES

 • European Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Turkey Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Harvard University Nutrition, Healthy Living and Metabolic Syndrome Certification
 • Harvard University Personalized Exercise and Nutrition Programming Certification
 • Functional Medicine Certification
 • Neural Therapy
 • Ozone Therapy
 • Mesotherapy
 • Prolotherapy
 • Botox Treatments
 • Kinesiotaping-Taping
 • Lymphedema Rehabilitation
 • Cardiopulmonary Rehabilitation
 • YNSA (Yamato Head Acupuncture)
 • Evaluation of the Musculoskeletal System with Ultrasound
 • Dry Needling and Local Injection Applications with Ultrasound
 • Lumbar and Sacral Injections with Ultrasound
 • Yoga and Other Exercise Practices for Pelvic Floor Problems
gulis-kavadar

Blog

Hasta Yorumları

× Randevu Hattı