Prof. Dr. Gülis Kavadar

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı /Physical Medicine and Rehabilitation Specialist, MD, Prof.Dr.

Tıp fakültesi eğitimimi 1997-2003 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nde tamamladım ve Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında 2003 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) ihtisasına başladım. 2008 yılında uzmanlık, 2018 yılında doçentlik, 2023 yılında profesörlük unvanı aldım. Bu süreçte görev aldığım saygın hastane ve tıp fakültelerinde akut ve kronik ağrı, romatizmal hastalıklar ve rehabilitasyon alanlarında pek çok hasta takip edip çok sayıda akademik yayın üretme ve öğrenci yetiştirme imkanı buldum.

Halen, hastalarımla daha detaylı ve bütünsel olarak ilgilenebilmek için 2020 yılında açtığım, İstanbul Bahçeşehir’de bulunan muayenehanemde, özellikle kas, eklem ve omurga hastalıkları, rejeneratif-hücresel tıp, kök hücre tedavileri, enjeksiyon tedavileri, kişiye özel egzersiz ve pilates uygulamaları, fizik tedavi-elektroterapi, ortopedik, romatolojik ve nörolojik rehabilitasyon yanında fonksiyonel tıp uygulamaları ile ilgileniyorum.

Akademik faaliyetlerim,  İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde ana bilim dalı başkanı olarak sürmekte ve  aynı zamanda İstinye Üniversitesi’nde Kök Hücre ve Doku Mühendisliği alanında doktora programına devam etmekteyim.

DİPLOMA VE SERTİFİKALARIM

 • Kök Hücre ve Doku Mühendisliği
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Avrupa Board
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Türkiye Board
 • Harvard Üniversitesi Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Metabolik Sendrom Programı
 • Harvard Üniversitesi Personal Training (Kişiye Özel Egzersiz) Programı
 • Fonksiyonel Tıp
 • Nöral Terapi
 • Ozon Terapi
 • Proloterapi
 • Botoks Uygulamaları
 • Kinesiotaping-Bantlama
 • Lenfödem Rehabilitasyonu
 • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
 • YNSA (Yamamato Kafa Akupunkturu)
 • Kas-İskelet Sistemi Ultrason ile Değerlendirme
 • Kuru İğneleme ve Lokal Enjeksiyon Uygulamaları
 • Ultrason Eşliğinde Lomber ve Sakral Bölge Enjeksiyonları
 • Pelvik Taban Sorunlarında Yoga ve Diğer Egzersiz Uygulamaları

MESLEKİ İLGİ VE TECRÜBE ALANLARIM

 • Rejeneratif Tıp,
 • Kas-iskelet sistemi ağrılı durumlarının tanı ve tedavisi,
 • Romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi,
 • Ultrason eşliğinde enjeksiyon tedavileri (Nöral terapi, Proloterapi, Mezoterapi, PRP, Kök hücre, Otolog sitokin, Hyaluronik asit, Botoks, Sıvı Diz Protezi, Eksozom…)
 • Skolyoz ve diğer duruş bozuklukları tedavisi,
 • Ortopedik ve sportif rehabilitasyon,
 • Nörolojik rehabilitasyon,
 • Kişiye özel egzersiz ve klinik pilates uygulamaları,
 • Manuel terapi-karyopraktik uygulamalar,
 • Elektroterapi (Lazer, Ultrason, TENS, EMS vb uygulamalar),
 • Fonksiyonel beslenme, sağlıklı zayıflama ve bölgesel incelme tedavileri,
 • Ozon terapi,
 • Antioksidan serum tedavileri

 

 

PROFESSIONAL SUMMARY

I am graduated from Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine in 2003, and I completed Physical Medicine and Rehabilitation (PMR) specialization at Istanbul Training and Research Hospital in 2008. I received the title of associate professor in 2018, and professor in 2023. During this period, I had the opportunity to treat many patients, produce many academic publications and train students in the fields of acute and chronic pain, rheumatic diseases and rehabilitation in the respected hospitals and medical faculties.

Currently, in my clinic in Bahçeşehir, Istanbul, I specialize in muscle, joint and spine diseases, regenerative-cellular medicine, stem cell therapies, injection treatments, personalized exercise and pilates applications, electrotherapy, orthopedic, rheumatological and neurological rehabilitation.

My academic activities continue as the head of the department of Physical Medicine and Rehabilitation at Istanbul Atlas University Faculty of Medicine, and I am also continuing my PhD program in Stem Cell and Tissue Engineering at Istinye University.

 

Professional interests and areas of experience;

 • Regenarative Medicine,
 • Diagnosis and treatment of painful musculoskeletal conditions,
 • Diagnosis and treatment of rheumatological diseases,
 • Ultrasound guided injection treatments (Neural therapy, Prolotherapy, Mesotherapy, PRP, Stem cell, Autologous cytokine, Hyaluronic acid, Botox, Polyacrilamide hydrogel, Exosomes…)
 • Treatment of scoliosis and other posture disorders,
 • Orthopedic and sportive rehabilitation,
 • Neurological rehabilitation,
 • Personalized exercise and clinical pilates practices,
 • Manual therapy-caryopractic applications,
 • Electrotherapy (Laser, Ultrasound, TENS, EMS,…),
 • Functional nutrition, healthy weight loss and regional thinning treatments,
 • Ozone therapy,
 • Antioxidant serum treatments

 

CERTIFICATES

 • Stem Cell and Tissue Engineering
 • European Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Turkey Board Certification of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Harvard University Nutrition, Healthy Living and Metabolic Syndrome Certification
 • Harvard University Personalized Exercise and Nutrition Programming Certification
 • Functional Medicine Certification
 • Neural Therapy
 • Ozone Therapy
 • Mesotherapy
 • Prolotherapy
 • Botox Treatments
 • Kinesiotaping-Taping
 • Lymphedema Rehabilitation
 • Cardiopulmonary Rehabilitation
 • YNSA (Yamato Head Acupuncture)
 • Evaluation of the Musculoskeletal System with Ultrasound
 • Dry Needling and Local Injection Applications with Ultrasound
 • Lumbar and Sacral Injections with Ultrasound
 • Yoga and Other Exercise Practices for Pelvic Floor Problems
gulis-kavadar

Blog

Hasta Yorumları

× Randevu Hattı