ULTRASON EŞLİĞİNDE ENJEKSİYON TEDAVİLERİ

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği yüksek frekanslı ses dalgalarından faydalanarak görüntüleme sağlayan bir yöntemdir. Ultrasonun çalışma prensibi ses dalgalarının farklı doku ve organlardan farklı şekilde yansıması özelliğine dayanır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ultrason cihazları ile kas, eklem, tendon, sinir, bağlar gibi dokuların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkün olmuştur.

Kas iskelet sistemi hastalıklarında tanıya çok yardımcı olan ultrason cihazı, lokal enjeksiyon tedavilerinde de kullanılır. Eklemlere, bağlara, tendonlara, kaslara ve sinir sıkışmalarına yönelik uygulanan PRP, Proloterapi, Nöral terapi, Kuru iğneleme, Botoks, Hyaluronik asit enjeksiyonu vb. uygulamalar, eklem sıvısı boşaltma gibi yöntemler ultrason eşliğinde yapıldığında tedavinin etkinliği artar. Çünkü ultrason sayesinde, doğru yere, uygun dozda, sinir ve kan damarı gibi yapılara zarar vermeden enjeksiyon yapılabilir.

Radyasyon içermeyen bu yöntem, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tetkiklerin yapılamadığı durumlarda da alternatif bir görüntüleme imkanı sağlar.