‘Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR)” branşı, kısaca ”fizik tedavi” olarak söylendiğinden, branş hekimleri olarak mesleki pratiğimizde çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında ”fizik tedavi”, belli hastalıklarda, ağrılara uyguladığımız bir grup tedavinin genel adıdır ve FTR branşının küçük bir alanıdır. FTR hekimi, tanısı konmuş ve fizik tedavi önerilmiş hastalara fizik tedavi yazan hekim olarak algılanmamalıdır.

”Fiziksel tıp” kavramı, kişinin fiziksel problemleriyle ilgilenen tıp dalı anlamına gelmektedir.

Yani,

 • Kas iskelet sistemiyle ilgili her türlü ağrı
 • Boyun-sırt-bel gibi omurga ağrıları (duruş bozuklukları, bel-boyun düzleşmeleri, kamburluk, skolyoz, bel kayması, fıtıklar, kireçlenmeler)
 • Kalça, diz, ayak, omuz, dirsek, el eklemlerinin ağrıları
 • Yumuşak doku ağrıları (fibromiyalji, aşırı kullanım problemleri, kulunçlar, sinir sıkışmaları, kas-tendon zorlanmaları)
 • Romatizmal hastalıklar
 • Osteoporoz (kemik erimesi)

FTR hekimlerinin her yönüyle hakim olduğu konulardır.

Örneğin boyun veya bel ağrısı şikayeti olan hastanın ağrısı fıtığa mı bağlıdır, duruş bozukluğundan mıdır, kas- eklemler mi zorlanmıştır, başka bir alandaki problemden mi yansıyordur, romatizmal bir durum mudur, bunları FTR hekimi değerlendirir; tedavi eder, operasyon gerektiren bir durum varsa ilgili branşa yönlendirir.

Kas-iskelet sistemine bağlı ağrılarda uygulanabilen tedaviler:

 • İlaç tedavileri
 • Egzersiz planlaması
 • Ergonomi eğitimi
 • Kuru iğneleme
 • Nöral terapi
 • PRP
 • Tetik nokta enjeksiyonları
 • Eklem içi enjeksiyonlar
 • Fizik tedavi (cihazlarla)
 • Ozon terapi
 • Proloterapi
 • Akupunktur

Bölümün isminde geçen ”rehabilitasyon” kavramı ise, günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan kişinin fonksiyonlarını arttırmaya yönelik tedavilerdir. Aslında kişiyi fonksiyonel olarak kısıtlayan hemen her hastalıkta rehabilitasyon gerekir.

Rehabilitasyon uygulamaları:

 • İnme, omurilik felci, serebral palsi hastaları
 • Parkinson vb hareket bozuklukları
 • MS vb motor nöron hastalıkları
 • Nöropatiler
 • Miyopatiler
 • Ortopedik problemler
 • Ortopedik cerrahi uygulanmış hastalar
 • Kalp-damar hastalıklarına bağlı fonksiyonel kısıtlılıklar
 • Lenfödem hastaları
 • Gebelik
 • Obezite, insülin direnci

Bu hastalıkların tedavi sürecinde ”rehabilitasyon” ve gerekirse diğer ”fiziksel tıp uygulamaları” daima yer almalıdır